Skolutveckling

Vår vision är: ”Tillsammans lyckas vi”

Hovhultsskolan har en gemensam helhetsidé som genomsyrar våra tre verksamheter förskoleklass, fritids och grundskola år 1-6.

Arbetet utgår från det statliga uppdraget samt skola på vetenskaplig grund. Vi har även tagit del av forskning om hur andra framgångsrika skolor har arbetet samt allmänna råd och rapporter från skolverket och skolinspektionen.

Helhetsidén vi har arbetat fram är:

  • Höga förväntningar
  • Trygghet och studiero
  • Samarbete
  • Individuella utmaningar

Vi jämför vår förändringsprocess med att bygga ett hus. Det som tar längst tid är att skapa den stabila grunden som huset sedan ska stå på. Har vi ingen gemensam grund att stå på kan vi bygga hur fint hus som helst men det blir ett ”luftslott”. Den gemensamma grunden innehåller rutiner, strukturer, bemötande och förhållningssätt. Vi har tillsammans skapat en tydlig yttre struktur som vi följer och detta gör att vi tydligare använder det inre friutrymmet som vi håller oss inom.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00