Ordningsregler

Telefon och pennor

Du använder inte mobiltelefon eller liknande under lektionerna.

  • Regeln gäller all användning, även SMS. Eleven ansvarar för att dessa prylar är ”borta/avstängda/ljudlösa” när de passerar dörren till lektionssalen. Störande föremål får enligt svensk skollag omhändertas.
  • Ibland kan tekniska hjälpmedel användas för skolarbete. I dessa fall tas ”det tekniska hjälpmedlet” fram på direktiv av läraren.
  • Eleven får inte fotografera och/eller spela in andra personer inom skolans område utan tillstånd

Regler för omhändertagande av föremål

Det är läraren och enhetschefen som har möjlighet att omhänderta föremål som tillhör elev.

Bestämmelsen gäller inte bara i klassrummet, utan på hela skolområdet.

Ett omhändertagande av ett föremål kan ske i två olika situationer:

  1. Om föremålet stör skolverksamheten, ex mobil, Chromebook eller annat föremål.
  2. Om föremålet utgör en fara för säkerheten.

Det är hur föremålet används som är själva grunden för omhändertagandet. En mobiltelefon är inte störande om den är avstängd och inte används. Om eleven pratar i den eller hanterar den på något annat sätt (skickar sms, tar foton, kopplar upp sig på Internet, lyssnar på musik) så att undervisningen försvåras för både eleven själv, de andra eleverna och läraren, så stör den skolverksamheten.

Läraren kan ta mobil eller Chromebook motsvarande för lektion eller hel skoldag.

Om läraren tar för hel dag, måste läraren dokumentera och lämna tillbaka föremålet vid skoldagens slut.

Vid upprepade gånger, behöver läraren inte lämna tillbaka vid dagens slut, utan först när du pratat med föräldrarna. Föremålet får vara omhändertaget max en vecka.

Vid upprepningar ska vårdnadshavare kallas och enhetschef informeras.

Förslag på sidor