Toggle navigation

Arbete för att stärka skolnärvaro

På Källan har vi en grupp som särskilt riktar sig till elever med långvarig problematisk frånvaro. Även i våra andra grupper har vi elever som av olika anledningar har svårigheter att ta sig till skolan eller att delta i lektioner. På den här sidan kommer vi att samla texter om hur vi arbetar för att stärka närvaron samt verktyg vi utvecklat särskilt för detta arbete.

Stödmall för att identifiera elever i riskzon

Närvarofrämjande handlingsplan

Missad undervisningstid Ett verktyg för att visualisera hur mycket undervisning eleven har missat. Man kan också lätt prova olika scenarion och visa vilken betydelse ökad eller minskad närvaro kommer att ha under resten av terminen, både generellt och ämnesvis.Kontakt

Björn Wingård, +46 522‑69 72 09

Enhetschef

bjorn.wingard@uddevalla.se

Gräsholmsvägen 6

45134 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00