På Källan har vi som målsättning att låta trygghet, tydlighet, humor och glädje genomsyra vårt arbete. Vi vill visa respekt för varandra oavsett ålder, kön, religion, bakgrund etc. Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt. I vårt arbete använder vi Bo Hejlskovs teorier om lågaffektivt bemötande och Ross Greenes modell för samarbetsbaserad problemlösning, CPS, som stöd i vårt arbete med eleverna. Det är viktigt att det är prestigelöst i personalgruppen och att det är ok att säga att man inte hanterar situationen just nu. Vi sammanfattar vår värdegrund i följande trivselpunkter som alla på Källan, elever och vuxna anstränger sig för att följa:

Visa respekt för andra genom att

Visa respekt för studierna genom att


Visa respekt för vår gemensamma miljö
genom att

Vi har valt att beskriva det vi kallar ”Den gröna verksamheten”. ”Grönt” är sådant som fungerar och som ger energi till elever och personal: