Vår värdegrund

På Källan har vi som målsättning att låta sunt förnuft, humor och glädje genomsyra vårt arbete. Vi vill visa respekt för varandra oavsett ålder, kön, religion, bakgrund etc. Vi strävar efter ett lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt. I vårt arbete använder vi Bo Hejlskovs teorier om lågaffektivt bemötande och Ross Greenes modell för samarbetsbaserad problemlösning, CPS, som stöd i vårt arbete med eleverna. Det är viktigt att det är prestigelöst i personalgruppen och att det är ok att säga att man inte hanterar situationen just nu. Vi sammanfattar vår värdegrund i följande trivselpunkter som alla på Källan, elever och vuxna anstränger sig för att följa:

Visa respekt för andra genom att

 • uppträda lugnt och vänligt
 • lösa konflikter genom respektfulla samtal
 • förstå att alla beter sig bra om de kan
 • skämta på ett sätt som är roligt för alla
 • se varje dag som en ny dag

Visa respekt för studierna genom att

 • bidra till en god arbetsro på lektionerna
 • vara aktiv och hjälpsam på lektionerna
 • acceptera att olika människor har olika behov
 • hantera dator och telefon så att de inte inverkar negativt på lärandet


Visa respekt för vår gemensamma miljö
genom att

 • hålla god ordning
 • vara rädd om egna, andras och skolans saker


Vi har valt att beskriva det vi kallar ”Den gröna verksamheten”. ”Grönt” är sådant som fungerar och som ger energi till elever och personal:

 • Hej på morgonen – oavsett hur eleven möter oss, så möter vi dem med ett ”hej” och gott humör. Vi tar ansvar för det vi kan påverka.
 • Lösningsfokus – vi väljer att inte fokusera på problemen utan hur vi kan lösa dem på bästa sätt.
 • Salutogent förhållningssätt- vi utgår ifrån det som fungerar och söker ”friskfaktorer”.
 • Elevinflytande och delaktighet – elevernas önskemål och synpunkter tas till vara
 • En skola som fungerar för mig- vi utgår från varje elevs behov och styrkor, intressen och drömmar
 • Ett team med eleven – eleven är vår viktigaste samarbetspartner för att hitta lösningar
 • Positiv förstärkning - Fokus på det som varit bra
 • Lågaffektivt bemötande
 • Stort intresse och djup förståelse för elevens oro och glädjeämnen
 • Glädje och kreativitet

Förslag på sidor