Länkar

Ett verktyg för att skapa interaktiva berättelser. Både för elever och pedagoger. 

Länk till Attentions film

"I morgon ska jag vara normal" Attentions film där ungdomar med NPF berättar om sin skolsituation.

 

 

Länk till Attention

Riksförbundet Attention är en förening för den som själv har NPF-diagnoser eller den som är nära någon som har det.

 

 

Länk till Attention Ung

Riksförbundet Attentions sida som vänder sig till barn och ungdomar.

 

 

Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionens tips för distansundervisning.

 

 

Ett verktyg för att göra enkla böcker med bild och text.

 

 

Många bra tips för hur man kan anpassa lärmiljön för elever med olika behov.

 

 

 

Länk till E-autism

En webbkurs för vuxna och äldre elever om autism.

 

 

Länk till Känslogrejen

En sida som vänder sig till barn och ungdomar med NPF om att hantera känslor.

 

 

Klassrumsverktyg där du kan projicera olika verktyg för att underlätta undervisningen

 

 

Förslag på sidor