Spelifiering/Digitalt lärande

Förstora bilden

På Källan har vi satsat på att köpa in 4 stationära datorer med hög prestanda för att kunna använda som gaming-datorer. Vi försöker att bygga in spelandet i undervisningen och använda det både som ett sätt att skapa lärande men samtidigt också en inslussning från skolfrånvaro. Här kommer vi beskriva hur vi jobbar med gaming i skolan och även andra digitala tips för dig som arbetar i skolan. Är du nyfiken på hur vi tänkte innan vi började? Pdf, 2.3 MB. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer.

Minecraft
Ett av världens mest spelade spel. Vi använder det för att skapa egna världar eller lösa uppdrag. Vi försöker ibland efterlikna verkligheten och ibland är det fritt val. Exempelvis så har eleverna fått bygga skolan vi är i eller löst matematiska problem inom geometri med hjälp av spelet.

Discord
Chatverktyg för att hålla kontakten med eleverna även utanför skoltid. Finns även textbaserade spel som man kan spela tillsammans med eleverna, Epic RPG är ett spel som varit populärt hos oss.

Digitala Escaperoom
Ett digitalt Escape room är en digital bild där eleverna får leta efter uppgifter och ledtrådar för att så småningom få en kod som ”släpper ut” dem ur rummet. Det ser avancerat ut men det är ganska enkelt att bygga med hjälp av en Google presentation och Google formulär.

Användbara digitala verktyg
Här tänker vi att vi samlar sånt för dig som inte nödvändigtvis är intresserad eller har möjligheten att använda spel i undervisningen men som vill ha bra digitala verktyg i din undervisning.

Elevernas egna digitala tips
Här kommer vi presentera våra elevers egna arbeten för att kunna visa på vad vi gjort som fungerat bra.

Förslag på sidor