Källans logga

Om skolan

Organisation

Källan är en central särskild undervisningsgrupp för Uddevalla kommuns grundskolor från år 4 till år 9. Vi får våra elever till oss via en central mottagningsgrupp. Det är Uddevalla kommuns skolor som ansöker om plats för eleverna hos oss. Vi är organiserade i tre arbetslag, samt ledning och elevhälsa.

Ledning och elevhälsa

Särskilda undervisningsgruppen Källan leds av en enhetschef som leder och fördelar arbetet inom organisationen. Det formella rektorsansvaret har rektorn på respektive elevs hemskola och det är den rektorn som fattar alla formella beslut om exempelvis åtgärds­program och placering i särskild undervisningsgrupp och som är ytterst ansvarig för uppföljning mm.

Utöver enhetschef har Källan en ledningsresurs, en kurator och en specialpedagog på heltid. Studie och yrkesvägledare och skolsköterska har vi en dag i veckan. Skolpsykolog har vi vid behov.

Källan Äsperöd

Våra lokaler ligger i nära anslutning till Äsperödsskolan. Vi har egen skolgård med lekplats och plats för bollspel och andra rastaktiviteter. Vi har även tillgång till slöjd-, musik- och idrottsal på Äsperödsskolan. Lunchen äter vi i Äsperödsskolans matsal.

På Källan Äsperöd har vi två arbetslag: arbetslaget som arbetar med elever i årskurs 4-6 och arbetslaget som jobbar med elever i årskurs 7-9.

Källan Väster

Våra lokaler ligger i nära anslutning till Västerskolan. Här arbetar ett arbetslag med elever i årskurs 4-9 som har en problematisk skolfrånvaro. Lunch äts i de egna lokalerna och idrott har vi i Västerskolans idrottshall. För undervisning i slöjd och musik åker eleverna till Äsperöd.

Förslag på sidor