Om skolan

Organisation

Källan är en särskild undervisningsgrupp som är gemensam för Uddevalla kommuns grundskolor från år 4 till år 9. Vi är organiserade i tre undervisningsavdelningar, en avdelning som arbetar med elever i alternativ undervisning, samt ledning och elevhälsa.

Ledning och elevhälsa

Särskilda undervisningsgruppen Källan leds av en enhetschef som leder och fördelar arbetet inom organisationen. Det formella rektorsansvaret har rektorn på respektive elevs hemskola och det är den rektorn som fattar alla formella beslut om exempelvis åtgärds­program och placering i särskild undervisningsgrupp och som är ytterst ansvarig för uppföljning mm.

Som en gemensam resurs för hela Källan har vi en kurator och en specialpedagog på heltid. Studie och yrkesvägledare och skolsköterska har vi en dag i veckan. Skolpsykolog har vi vid behov.

4-6

För eleverna i år 4 till 6 har vi en avdelning med åtta elevplatser. Här arbetar sex pedagoger.

7-9

För eleverna i år 7 till 9 har vi en avdelning med sammanlagt tolv elevplatser. Här arbetar sju pedagoger.

Ökad skolnärvaro

Arbetar mot elever i år 4 till 9 som har svårt att komma till skolan. tio elevplatser och fyra pedagoger.

Alternativ undervisning

En grupp med två pedagoger som har till uppgifta att stötta övriga avdelningar med att erbjuda alternativ undervisning för de elever som för tillfället behöver något annat än den ordinarie verksamheten på avdelningen, Utbildar elever vid behov i bland annat ART och Repulse.

Årets arbetslag 2017

Diplom till "Årets arbetslag i grundskolan" 2017

Årets arbetslag 2017

Vi på Källan fick utmärkelsen "Årets arbetslag i grundskolan" 2017. Här kan du läsa motiveringen till utmärkelsen.

Skolan och skolgården

Källan har sina lokaler i byggnaden som ligger på vänster sida när man åker in mot Äsperödsskolan.

Vi använder Äsperödsskolans slöjdsalar för vår slöjdundervisning och idrottsundervisningen i Äsperödsskolans gymnastiksal. Alltid med egen personal.

Vi äter lunch i Äsperödsskolans matsal.

Vi har egen skolgård med lekplats och plats för bollspel och andra rastaktiviteter.

Kontakt

Stefan Larsson, +46 522‑69 72 09

Enhetschef

stefan.c.larsson@uddevalla.se

Gräsholmsvägen 6

45134 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00