Källans logga

Om skolan

Organisation

Källan är en särskild undervisningsgrupp som är gemensam för Uddevalla kommuns grundskolor från år 4 till år 9. Vi är organiserade i fyra undervisningsavdelningar, samt ledning och elevhälsa.

Ledning och elevhälsa

Särskilda undervisningsgruppen Källan leds av en enhetschef som leder och fördelar arbetet inom organisationen. Det formella rektorsansvaret har rektorn på respektive elevs hemskola och det är den rektorn som fattar alla formella beslut om exempelvis åtgärds­program och placering i särskild undervisningsgrupp och som är ytterst ansvarig för uppföljning mm.

Som en gemensam resurs för hela Källan har vi en kurator och en specialpedagog på heltid. Studie och yrkesvägledare och skolsköterska har vi en dag i veckan. Skolpsykolog har vi vid behov.

4-6

För eleverna i år 4 till 6 har vi en avdelning med åtta elevplatser. Här arbetar sex pedagoger. Finns i lokaler vid Äsperödsskolan.

7-9

För eleverna i år 7 till 9 har vi en avdelning med sammanlagt fjorton elevplatser. Här arbetar sju pedagoger. Finns i lokaler vid Äsperödsskolan.

Ökad skolnärvaro

Arbetar mot elever i år 4 till 9 som har svårt att komma till skolan. tio elevplatser och fyra pedagoger. Finns i lokaler vid Västerskolan.

4-9

Arbetar mot elever i år 4 till 9 som har behov ett lugnare sammanhang. Nio elevplatser och 5 pedagoger. Finns i lokaler vid Västerskolan.

Årets arbetslag 2017

Diplom till "Årets arbetslag i grundskolan" 2017

Årets arbetslag 2017

Vi på Källan fick utmärkelsen "Årets arbetslag i grundskolan" 2017. Här kan du läsa motiveringen till utmärkelsen.

Skolan och skolgården

Källan 4-6 och 7-9 har sina lokaler i byggnaden som ligger på vänster sida när man åker in mot Äsperödsskolan. Vi har egen skolgård med lekplats och plats för bollspel och andra rastaktiviteter.

Vi använder Äsperödsskolans slöjdsalar för vår slöjdundervisning och idrottsundervisningen i Äsperödsskolans gymnastiksal. Alltid med egen personal. Vi äter lunch i Äsperödsskolans matsal.

ÖS och 4-9 har lokaler vid sidan om Västerskolan och använder Västerskolans matsal. För slöjd och idrott åker man till Äsperöd.