Toggle navigation

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare (SYV) 20 % (tisdagar)
Amanda Gavigan (Källan Äsperöd)
Telefon 0522-69 78 55

Anna Fernquist (Källan Väster)
Telefon 0522-69 77 70

  • Jobbar med studie- och yrkesvägledning
  • Skaffar praktikplatser
  • Tillrättalägger praktik
  • Ordnar studiebesök
  • Stöttar vid gymnasieval
  • Har möten med elever under skoldag

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00