Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare (SYV) 20 %
Anna Fernquist (Kontor på Ramnerödsskolan)
anna.fernquist@uddevalla.se
Telefon 0522-69 56 73

  • Jobbar med studie- och yrkesvägledning
  • Skaffar praktikplatser
  • Tillrättalägger praktik
  • Ordnar studiebesök
  • Stöttar vid gymnasieval
  • Har möten med elever under skoldag

Förslag på sidor