Kisslebergsskolan

Del av Kisslebergsskolan med lekplatsen i förgrunden. Låg grått trähus med tegeltak.

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Rektor
Liv Hyltén-Cavallius
Telefon 0522-69 71 56

Administratör
Jessica Lindgren
Telefon 0522-69 66 06

Adress
Torpvägen 9, 451 75 Uddevalla

Förslag på sidor