Elevråd

Skolans elevråd träffas en gång/månaden tillsammans med rektor och fritidspedagog. Elevrådet är ett aktivt forum där elevernas klassråd ligger till grund för dagordningen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00