Föräldraråd, samverkan

Vi har ett bra och fungerande samarbete mellan skolans personal och hemmen. Vi vill tillsammans utveckla en bra skola. Detta sker främst genom kommunikation mellan föräldrar och lärarlag samt delaktighet av elevernas föräldrar.

Det är vi tillsammans som skapar den stämning och skolmiljö som vi vill att våra barn ska möta. Vi har återkommande föräldraråd.

Förslag på sidor