Om skolan och fritids

Organisation

Lane-Ryrs skola har elever i förskoleklass och årskurser 1-6.  Den pedagogiska personalen arbetar i tre arbetslag, F-2, 3-6 och fritidshem.  En liten skola möjliggör flexibla lösningar för eleven och man får tillfälle att lära känna och arbeta med kompisar som är både äldre och yngre än en själv. Flera gånger per år har vi lektionsbrytande aktiviteter som till exempel Hela Skolan Sjunger och precis innan jul har vi Julstuga med pyssel och pepparkaksbak.

På skolan har vi tre fritidshemsavdelningar. Örnen och Falken riktar sig till de yngre barnen, F-2 och Albatrossen för de äldre barnen, åk 3-6.

Skolan och skolgården

Skolan är inrymd i välskötta, delvis nybyggda och väl anpassade lokaler. Utemiljön är härlig med omkringliggande naturområden och det finns goda möjligheter till lek och aktiviteter.

En stor tillgång är rummet utomhus. Vi har en fin gård och en miljö runt omkring oss som ger oss möjligheter att bedriva undervisning utomhus.

I vårt egna kök lagas varje dag god frukost, lunch och mellanmål som vi njuter av i lugn miljö.

Förslag på sidor