Förskoleklass

Våra yngsta barn behöver en mjuk övergång från förskolan, där leken är fortsatt viktig. I leken sker lärande och det gäller i allra högsta grad i förskoleklassen. Man är inte så stor när man börjar – men oj, vilken utveckling som sker under det första året!

Beroende på antal barn organiserar vi verksamheten i integrerad form med 6-och 7-åringar tillsammans eller i 6-årsgrupp. I förskoleklass kan förskollärare, fritidspedagog och lärare arbeta.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00