Förskoleklass

Våra yngsta barn behöver en mjuk övergång från förskolan och familjedagshem, där leken är fortsatt viktig. I leken sker lärande och det gäller i allra högsta grad i förskoleklassen. Man är inte så stor när man börjar – men oj, vilken utveckling som sker under det första året! Vi strävar efter att främja och utveckla barnens nyfikenhet inför ny- och fördjupad kunskap, lust att lära, utveckla tillit till sin egen förmåga, känna trygghet samt lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra vuxna och barn. Skapande arbete och lek är viktiga delar i det aktiva lärandet.

Förslag på sidor