Toggle navigation

Fritidshem

Falken F-3
Telefon 070-165 61 15

Sara Roos, Anneli T Johansson & Anders Stenström

Örnen F-3
Telefon 070-165 74 52

Emelie Iversen & Åsa Noord

Albatrossen 4-6
Telefon 072-144 89 64


Fritidshemsplats

Placering på fritidshemmet får man genom ansökan som görs på kommunens hemsida. All information om ansökan, vistelseregler med mera. finns samlat under regler för fritidshem

Fritidshemmens mål

Vårt mål är att barn och föräldrar ska känna sig trygga och nöjda med fritids. Vi vill komplettera skolan med en verksamhet som inbjuder till lek, kreativitet, naturupplevelser och möjlighet till vila. Vi vill ha en öppen och god kommunikation med barn och föräldrar. Vi vill möta och stödja varje barn i dess mångsidiga utveckling och lärande.


Fritidshemmet syftar till att erbjuda eleverna en meningsfull fritid genom att stimulerar elevernas utveckling och lärande. Undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas egna behov, intressen och erfarenheter. Lärandet är i hög grad situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och egna initiativ.


På vårt fritids...

  • ...säger vi HEJ när vi kommer och HEJ DÅ när vi går hem!
  • ...är vi goda kamrater och visar hänsyn till ALLA!
  • ...är vi rädda om varandra och om våra saker!


En dag på fritids

Morgonfritids

6.00 Fritids öppnar, öppningsavdelning är fritids Örnens lokaler.
7.05 / 7.20 Frukost, barnen går i två omgångar till frukost som serveras i skolmatsalen och går sedan ut tills skolan börjar.
Skoldagen är mellan 8.00-13.00/14.30 beroende på årskurs.

Eftermiddagsfritids
13.00 Fritidseftermiddagen börjar för de yngre barnen. Vi samlas på respektive fritidsavdelning för incheckning, prat- och fruktstund.

Mellanmål

Avdelningarna äter på olika tider, kl 14.05, 14.20 och 14.35

Ca 16.20 är det sammanslagning av alla avdelningarna, alla avdelningar samlas i fritids Örnens lokaler.


18.00 Fritids stänger


Schema

Fritidshemmen använder sig av schemaprogrammet Tempus. Här läggs barnens vistelsetider samt ledighet in. Det är viktigt att aktuella scheman alltid finns inlagd i Tempus för att skapa trygghet för barnen.

För att kunna lägga in tider krävs ett inlogg vilket vårdnadshavare skapar här https://home.tempusinfo.se/tempusHome/

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00