Fritidshem

Falken
Telefon 070-165 61 15
Örnen
Telefon 070-165 74 52

Målsättning utifrån honnörsorden TRYGGHET, GLÄDJE OCH RESPEKT

Fritidshemmet är ett komplement till hemmet och skolan.

Vi arbetar för att...

  • barnen skall känna sig trygga, trivas och ha roligt på fritids.
  • erbjuda barnen en varierad verksamhet utifrån en helhetssyn på barnens fysiska, sociala och intellektuella utveckling.
  • skapa en grupp där barnen lär sig visa hänsyn, dela med sig, hjälpa varandra och lösa konflikter.
  • successivt förbereda barnen att klara sig själva på egen hand när de slutar fritids.
  • ett bra samarbete med föräldrarna.

Det jag hör, det glömmer jag.

Det jag ser, det kommer jag ihåg.

Det jag gör, det förstår jag.

Föräldrakontakt

Om ditt barn inte kan komma till fritids på grund av sjukdom eller annan orsak, vill vi att ni meddelar fritids senast samma morgon. Ring också om ni vill ändra tider eller hämtar senare. Naturligtvis lämnar ni också nya scheman och telefonnummer, så undviker vi misstag.

Vi önskar en rak och öppen kommunikation. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag till verksamheten. Är ni oroliga eller missnöjda när det gäller ert barn, låt oss få veta det. Vårt arbete är för barnens bästa. Vår strävan är att både barn och ni föräldrar ska vara nöjda med det vi gör.

Vi kommer att erbjuda utvecklingssamtal en gång per läsår eller vid behov. Vi bjuder in till drop-in-kaffe och andra festligheter lite nu och då.

Fritids har öppet alla dagar utom helgdagar.

I juli månad erbjuds plats på annat fritids i kommunen.

Vi stänger tre dagar per år för planering och fortbildning.

En dag på fritids

6.00 fritids öppnar
7.30 frukost
8.00 skolan börjar
12.50 barnen kommer till fritids
12.55 kort samling
13.00 - 14.30 planerad aktivitet / fri lek
14.30 mellanmål
15.00 - 17.30 fri lek / aktivitet
17.30 fritids stänger

Frukost och mellanmål serveras i skolans matsal, när skolan har lov serveras även lunch. Förälder måste meddela om barnet ej skall äta frukost på morgonfritids.

När barnen kommer säger vi självklart hej till varandra, likaså när vi går hem på eftermiddagen. På morgonen när vi är en personal och många barn kan det ibland vara svårt med några längre samtal med Er föräldrar, vilket vi hoppas att ni har överseende med.

På fritids finns det möjlighet till olika aktiviteter t ex friluftsliv, bild och form, musik, träslöjd (för de större barnen) och varierande sällskapsspel. Vi vill också ta vara på barnens egna intressen av lek och avskildhet.

På respektive avdelnings anslagstavla  kan du läsa vad vi planerar att ha för aktiviteter under veckan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00