Fritidshem

Falken
Telefon 070-165 61 15

Sara Roos
Anneli T Johansson

Örnen
Telefon 070-165 74 52

Erik Olofsson
Emelie Iversen

Albatrossen
Telefon 072-144 89 64

Sara Karlsson
Anders Svensson
Alexandra Ingman

Fritidshemsplats

Placering på fritidshemmet får man genom ansökan som görs på kommunens hemsida. All information om ansökan, vistelseregler med mera. finns samlat under regler för fritidshem

Våra mål

Vårt mål är att barn och föräldrar ska känna sig trygga och nöjda med fritids. Vi vill komplettera skolan med en verksamhet som inbjuder till lek, kreativitet, naturupplevelser och möjlighet till vila. Vi vill ha en öppen och god kommunikation med barn och föräldrar. Vi vill möta och stödja varje barn i dess mångsidiga utveckling och lärande.

Våra regler

  • Vi säger HEJ när vi kommer och HEJ DÅ när vi går hem!
  • Vi är goda kamrater och visar hänsyn till alla!
  • Vi är rädda om SAKERNA som är på fritids!

En dag på fritids

6.00 fritids öppnar
7.15 frukost
Skoldagen är mellan 8.00-13.00/14.30
Efter skoldagens slut samlas vi på respektive fritidsavdelning
18.00 fritids stänger

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00