Kontakta Lane-Ryrs skola

Frånvaroanmälan
Digital frånvaroanmälan via Dexter
Telefon 0522-69 53 11

Rektor
Liv Hyltén-Cavallius
Telefon 0522-69 66 19

Administratör
Anna-Lena Landin
Telefon 0522-69 56 50

Adress
Kyrkebyn 451 93 Uddevalla

Personalrum

Telefon 0522-69 53 12

Fritidshem

Falken
Telefon 070-165 61 15
Örnen
Telefon 070-165 74 52

Elevhälsa

Skolsköterska
Marina Drakenhammar
Telefon 0522-69 66 54

Specialpedagog
Camilla Bengtsson
Telefon 0522-69 75 84

Kurator
Anette Hedberg
Telefon 0522- 69 53 90

Skolläkare
Läkare bokas via skolsköterskan

Kök, vaktmästare

Kock
Elisabeth Blom
Telefon 0522- 69 53 16

Vaktmästare
Telefon 0522-69 66 67

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00