Skolutveckling

Skolans vision

Lane-ryrs skola har en ambition att ligga i framkant. Vi är nyfikna på att tänka om och prova nytt. Skolans framgångsfaktorer är ett kollegialt arbetssätt där vi når våra mål genom ett gemensamt förhållningsätt.

En stark närvaro i varje situation ger varje elev möjligheter att nå målen.

Förslag på sidor