Toggle navigation

Elevråd

Cafeteria

Elevrådet består av representanter från alla klasser som träffas ungefär en gång per månad. De arbetar fortlöpande med att förbättra vår gemensamma arbetsmiljö för att skapa trivsel för både elever och personal. Bland annat är de med och utformar föreslag till förändringar och förbättringar utefter de trygghetsenkäter vi genomför.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00