Toggle navigation

Föräldraråd, samverkan

Föräldrarådet består av två föräldrarepresentanter från varje klass. Föräldrarådet träffar rektor två gånger per termin som en del av det systematiska utvecklingsarbetet.

Om du vill delta i ett möte eller har frågor som ska tas upp är du välkomna att kontakta rektor.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00