Toggle navigation

Ordningsregler för trivsel och trygghet

Telefon och pennor

Gällande ordningsregler för läsåret 20/21

Vi ska respektera varandra.

 • Jag tänker på vad jag säger, skriver och gör så att jag inte sårar någon.
 • Jag använder ett vårdat språk.
 • Jag visar hänsyn och ger beröm.
 • Jag lyssnar på andra.
 • Jag vågar göra rätt när någon annan gör fel.
 • Jag skojbråkar inte.
 • Vi fotograferar/filmar bara dem som vill vara med.
 • Mobil förvaras inlåst i elevskåp eller i mobilhotell under lektionstid.


Vi ska ha en lugn, trygg och säker arbetsmiljö.

 • Jag kommer i tid.
 • Jag arbetar lugnt och koncentrerat och stör inte andra.
 • Jag är rädd om egna, andras och skolans saker.
 • Jag lämnar inte skolans område utan att säga till.
 • Jag har inte med mig otillåtna saker, som t ex energidryck.


Ordningsreglerna revideras årligen via elevråd/klassråd.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00