Om Linnéaskolan

Ingång Linneaskolan

Organisation

På Linnéaskolan arbetar vi i tre arbetslag. I varje arbetslag finns lärare i olika ämnen som har merparten av lektionerna för arbetslagets klasser. Detta bidrar till en nära kontakt mellan lärare och elever.

Varje arbetslag utser mentorer som individuellt ansvarar för ett antal elever och deras skolgång och utveckling på skolan. Mentorn är elevens och vårdnadshavarnas kontakt med skolan och den som genomför utvecklingssamtal m.m.

På Linnéaskolan finns förutom lärare och skolledning även en studie- och yrkesvägledare samt ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog.

Utsikt från Linneaskolan

Skolan och skolgården

Skolan ligger högt och vackert belägen med fantastisk utsikt över Ljungskileviken. Vi har nära till skog och natur. Skolans närmaste granne är Ljungskile folkhögskola. På folkhögskolan äter vi lunch och har våra labblektioner i NO.

Alla klasser har en hemvist - ett eget klassrum där de är med och påverkar miljön, trivseln och utformningen.

Skolans bibliotek är trivsamt inrett och har litteratur för alla smaker.


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00