Om Linnéaskolan

Entré Linneaskolan

Organisation

På Linnéaskolan arbetar vi i tre arbetslag. I varje arbetslag finns lärare i olika ämnen som har merparten av lektionerna för arbetslagets klasser, vilket bidrar till en nära kontakt mellan lärare och elever.

Varje arbetslag utser mentorer som individuellt ansvarar för ett antal elever och deras skolgång och utveckling på skolan. Mentorn är elevens och vårdnadshavarnas kontakt med skolan och den som genomför utvecklingssamtal med mera.

På Linnéaskolan finns förutom lärare och skolledning även speciallärare, socialpedagoger, studie- och yrkesvägledare samt ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator och specialpedagog.


bibliotek och cafeteria

Skola och skolgård

Linnéaskolan består av de två byggnaderna Östan och Västan. Förutom lektionssalar, som finns i båda byggnaderna, återfinns det i Östan bland annat ett bibliotek, ett pingisrum och en välbesökt cafeteria, som drivs av våra socialpedagoger. Där kan eleverna köpa både frukost och mellanmål, låna ett spel eller en kortlek, lägga ett pussel eller bara umgås. I det nybyggda Västan finns våra två labbsalar, utrustade med allt man behöver för att utföra laborationer på kemilektionerna.

Utanför Östan har vi en multiarena, där eleverna kan spela fotboll, basket och pingis eller aktivera sig på annat sätt på rasterna. Förutom en fantastisk utsikt över Ljungskileviken har vi också nära till skog och natur, vilket idrottslärarna givetvis tar tillvara vid sina lektionspass.

test labb

Förslag på sidor