Skolutveckling

Skolans vision

Vi vill ge varje elev på Linnéaskolan förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Tillsammans med hemmen vill vi arbeta för att eleverna utvecklas mot ett allt större ansvarstagande – för sig själva, sina studier och sin omgivning.

Skola på riktigt

Vi vill att våra elever upplever skolan som meningsfull och relevant och är medskapare i den egna lärprocessen.

Så här går det till i elevens vardag i en skola på riktigt

  • Interaktion med omvärlden                                                
  • Helhetsuppdrag/projekt på riktigt.
  • Tydliga mål och avstämningar
  • Skoldagen organiseras utifrån projekt
  • Eleven har stor möjlighet till inflytande över innehåll, arbetssätt och arbetsformer.
  • Alternativa arbetssätt innebär att obligatoriska inslag varvas med erbjudanden och fördjupningsmöjligheter utifrån intresse.
  • Lärprocesser formas utifrån att elevernas personliga målsättningar integreras med skolans målsättningar
  • Eleven ska uppleva skolvardagen som begriplig, hanterbar och meningsfull
  • Lärprocessen styr användningen av resurser (tid, lokaler, pedagoger)

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00