Stöd, hälsa och trygghet

Elev

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av stöd kan ha
fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden. 

Det är viktigt att du känner dig trygg både i skolan och på fritiden. För att klara av skolarbetet behöver du studiero. I Uddevalla kommuns skolor ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Vi arbetar förebyggande för att skapa god trivsel och har tydliga planer för vad som ska hända när problem uppstår.

Elever som har särskilda behov ska få snabb hjälp. På skolan finns sjuksköterska, specialpedagog och kurator. Vi har också läkare, psykologer, logopeder och studie- och yrkesvägledare kopplade till skolan.

En god skolmiljö kräver också ett bra samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna. Tveka inte att kontakta oss om det är något problem.

Elevhälsa

Skolsköterska
Louise Jonson Brattfors
Telefon 0522-69 72 64

Kurator
Sara Gustafsson
Telefon
0522-69 53 07

Specialpedagog
Camilla Holmquist
Telefon 0522-69 53 80

Psykolog
Hans Fäldt
Telefon 0522-69 56 76

Mer information

Behov av särskilt stöd i skolan

Särskilda behov, extra stöd

Hälsa och välbefinnande

Elevhälsa, hälsovård

En trygg skola för alla elever

Trygghet, säkerhet

Modersmålsundervisning

Modersmål, hemspråk

Olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt

Olycksfallsförsäkring

Förslag på sidor