Modersmålsundervisning

Grundskolan

Rätten till modersmålsundervisning i grundskolan är reglerad i skollagen. Undervisningen sker dock oftast utanför ordinarie skoltid enligt Skolverkets bestämmelser.

I Uddevalla arbetar idag cirka 25 modersmålslärare som undervisar i 19 språk. Lärarna kommer ofta från samma kulturområde som barnen även om det inte alltid är från samma land.

Anmälan modersmålsundervisning

Regler och riktlinjer för modermålsundervisning i grundskola

För att få modersmålsundervisning måste minst en av vårdnadshavarna ha ett annat språk än svenska och använda detta dagligen som umgängesspråk med eleven. Eleven skall ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Minoritetsspråken (finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch) är undantagna reglerna om grundläggande förkunskaper.

Minst fem elever som önskar undervisning i samma språk krävs inom kommunen för att undervisningen skall organiseras. Minoritetsspråken är dock undantagna reglerna om minst fem elever.

Undervisning behöver inte ske på elevens skola utan kan ske med elever från andra skolor, eller via fjärrundervisning.

Läs mer om riktlinjer för modersmålsundervisning i grundskolan

Betyg

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och betygskriterier. Eleven får alltså betyg i åk 6, 7, 8 och åk 9. Skriftliga omdömen lämnas varje termin för elever från åk 1 till åk 9.

Om eleven slutar

Vill eleven avsluta modersmålsundervisningen fyller vårdnadshavare i blanketten nedan och avslutet verkställs vid terminens slut.

Avsluta modersmålsundervisning

Förslag på sidor