Hämtning och lämning

Hämtning och lämning av skolans elever sker på avsedda avlämnings- och upphämtningsplatser, alternativt på parkeringen vid Hälle förskola.

Förslag på sidor