Ordningsregler

Telefon och pennor

Ljungskileskolans ordningsregler

 • Vi hjälper och talar vänligt till varandra.
 • Vi har ett vårdat språk utan kränkande inslag.
 • Vi lyssnar på varandra och slutar när någon säger stopp.
 • Vi kommer i tid.
 • Vi stannar på skolans område under skoltid.
 • Vi vill ha en ren och trivsam miljö, både ute och inne, och därför plockar vi upp efter oss och städar undan.
 • Vi är rädda om skolans lokaler, möbler och inredning samt våra egna saker.
 • Vi är utomhus på rasterna. Ingen elev får vara inne på raster utan lärares tillsyn.
 • Vi sparkar inte boll mot skolans väggar eller inomhus.
 • Vi cyklar inte på skolgården. Vi får lov att åka skateboard, kickbike och inlines, men bara med hjälm och på bestämd plats.
 • Vi leker med snön, men kastar inte snöbollar.
 • Vid pulkaåkning använder vi alltid hjälm.
 • Mobiltelefoner ska vara avstängda och/eller undanlagda under skoldagen om inte läraren säger annat.
 • Vi har inte keps/mössa på inomhus.
 • Vi äter inte godis eller tuggummi utan lärares tillstånd.
 • Vi lämnar värdesaker hemma. Skolan ansvarar inte för värdesaker.

Förslag på sidor