Om skolan och fritids

Arbetslagen på skolan

Skolan är organiserad i arbetslag enligt följande:

Lag Blå:

Klass FA, FB, FC och FD.

Lag Gul:

Klass 1A, 1B och 1C.

Lag Röd:

Klass 2A, 2C, 3A och 3B.

Lag Grön:

Klass 2B, 2D, 3C och 3D.

Lag 4:

Klass 4A, 4B, 4C och 4D. Slöjdlärare och vikariesamordnare.

Lag 5:

Klass 5A, 5B och 5C. Idrotts- och musiklärare.

Lag 6:

Klass 6A,  6B och 6C. Hemkunskapslärare och studiehandledare.

Elevhälsoteamet:

Rektorer, kurator, skolsköterska, speciallärare och specialpedagog.


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00