Om skolan och fritids

Arbetslagen på skolan läsåret 2021/2022

Skolan är organiserad i arbetslag enligt följande:

Lag Blå:

Jenny Olsson (FA), Pernilla Eldborn (FB), Carl Wanglöf (FC), Rosita Ferm och Elisabeth Andersson.

Lag Gul:

Helena Olsson (3A), Ann Richter (3A), Hanna Svanberg (3B), Emma Mäsak (3C), Sarah Thorsén och Patrick Johansson.

Lag Röd:

Anna Olsson (1C), Sissela Hultgren (1C), Elisabeth Stenbaek (2A+2B), Anne-Lie Norberg (2A+2B), Therese Johansson (2A+2B), Johanna Borssén och Madeleine Johansson.

Lag Grön:

Malene Bäckrud (1B), Nathalie Larsson (1A), Karin Widegren (2C), Tina-Marie Waldetoft (2D), Ann-Charlotte Fredriksson och Patrik Härle.

Lag 4:

Lena Grenhage (4A), Maria Stawreberg (4B), Ragnhild Ose (4C), Sissela Hultgren (4C), Anna Björk (4D), Ivan Vitus, Fredrik Larsson, Marie Johnsson och Carina Sandberg.

Lag 5:

Annie Dosé (5A), Patrik Björk (5B), Lena Gunnarsson-Mathson (5C), Linda Antonsson (5D), Sofia Ekström, Krister Jacobsson, Jessica Eldborn och Madeleine Edlund.

Lag 6:

Emelie Hjelm (6A+6C), Linda Hallman Blad (6A+6C), Ulrika Tartagni (6A+6C), Ulrika Billgren (6D), Ragnhild Ose, Maria Thorsén, Monika Blomdahl, Andreas Österberg, Maja Sölsnaes, Gunilla Muggerud och Ann Christin Oscarsson.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00