Om skolan

Arbetslagen på skolan läsåret 2022/2023

Skolan är organiserad i arbetslag enligt följande:

Lag Blå:

Jenny Olsson (FA), Pernilla Eldborn (FB), Carl Wanglöf (FC), Rosita Ferm och Elisabeth Andersson.

Lag Gul:

Helena Olsson (1C), Hanna Svanberg (1B), Emma Mäsak (1A).

Lag Röd:

Anna Olsson (2C), Sissela Hultgren (2C), Anne-Lie Norberg (3A+3B) och Therese Johansson (3A+3B).

Lag Grön:

Malene Bäckrud (2B), Nathalie Larsson (2A), Karin Widegren (3C) och Tina-Marie Waldetoft (3D)

Lag 4:

Ulrika Billgren (4A), Lina Karlén (4B), Sofia Ekström (4C), Monika Blomdahl, Krister Jacobsson

Lag 5:

Lena Grenhage (5A), Maria Stawreberg (5B), Ragnhild Ose (5C), Anna Björk (5D), Marie Johnsson, Fredrik Larsson och Ivan Vitus.

Lag 6:

Annie Dosé (6A), Patrik Björk (6B), Ulrika Tartagni (6C), Linda Antonsson (6D), Linda Hallman Blad, Jessica Eldborn och Madeleine Edlund.

Resursteamet:

Martina Ekström, Elisabet Stille, Maja Sölsnaes, Krister Jacobsson, Marie Johnsson och Jessica Eldborn