Fritidshem

Välkomna till Ljungskileskolans fritidshem!

Vi har för närvarande cirka 275 barn inskrivna på fritidshemmet uppdelade på sex avdelningar:

 • Björngrottan
  Personal: Ann-Charlotte Fredriksson, Patrik Härle och Sarah Thorsén

 • Rosengården
  Personal: Malin Lillskog, Johanna Borssén, Linn Strömberg och Yasser Khamis

 • Körsbärsdalen
  Personal: Emelie Thorsén, Jaqueline Ede och Ilyas Warsame

 • Västerhaga
  Personal: Carina Sandberg, Andreas Österberg, Jessica Eldborn och Madeleine Johansson

 • Snickeboa
  Personal: Tony Andreasson, Lucienne Adolfsson Lezoma och Yasser Khamis

 • Mysak
  Personal: Anna-Karin Andersson och Maria Thorsén

Vi arbetar gemensamt utifrån vårt årshjul och vi använder oss av Tempus som närvarosystem.

En dag på fritidshemmet:

06:00 - Fritidshemmet öppnar på Körsbärsdalen

07:15-07:40 - Frukost i matsalen

08:00 - Skolan börjar

13:15 - Fritidsbarnen kommer

13:30 - Mellanmål Rosengården

13:40 - Mellanmål Körsbärsdalen

14:00 - Mellanmål Snickeboa

14:05 - Mellanmål Björngrottan

14:25 - Mellanmål Mysak

14:30 - Mellanmål Västerhaga

17:00 - Avdelningarna slås ihop och barnen vistas på Körsbärsdalen

18:00 - Fritidshemmet stänger


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00