Fritidshem

Välkommen till Ljungskileskolans fritidshem!

Vi har för närvarande cirka 235 barn inskrivna på fritidshemmet.

 • Björngrottan
  Klasser: 2A och 2B.
  Ansvarig personal: Ann-Charlotte Fredriksson, Madeleine Johansson och Sarah Thorsén.

 • Rosengården
  Klasser: FA och 1A.
  Ansvarig personal: Malin Lillskog, Jaqueline Ede och Gunilla Muggerud

 • Snickeboa
  Klasser: FC, 1C och 2C
  Ansvarig personal: Anna-Karin Andersson, Tony Andreasson, Jessica Eldborn och Krister Jacobsson.

 • Körsbärsdalen
  Klasser: FB och 1B.
  Ansvarig personal: Lucienne Adolfsson, Maria Thorsén och Lorik Ramosaj.

 • Mysak
  Klasser: 3A och 3B.
  Personal: Emelie Pedersen och Andreas Österberg

 • Västerhaga
  Klasser: 3C, 3D samt årskurs 4, 5 och 6.
  Ansvarig personal: Carina Sandberg och Tommy Skaresund

Vi arbetar gemensamt utifrån vårt årshjul och vi använder Edlevo som närvarosystem.

En dag på fritidshemmet:

06:00 - Fritidshemmet öppnar på Körsbärsdalen

07:15 - 07:40 - Frukost i matsalen

08:00 - Skolan börjar

13:15 - Fritidsbarnen kommer

13:40 - Mellanmål Körsbärsdalen

13:50 - Mellanmål Rosengården

14:00 - Mellanmål Snickeboa

14:15 - Mellanmål Björngrottan

14:25 - Mellanmål Mysak

14:35 - Mellanmål Västerhaga

17:00 - Avdelningarna slås ihop och barnen vistas på Körsbärsdalen

18:00 - Fritidshemmet stänger


Förslag på sidor