Fritidshem

Välkomna till Ljungskileskolans fritidshem!

Vi har för närvarande cirka 240 barn inskrivna på fritidshemmet fördelade på fem avdelningar.

 • Björngrottan
  Klasser: 1C och 1D.
  Ansvarig personal: Ann-Charlotte Fredriksson och Patrik Härle

 • Rosengården
  Klasser: FA och 1A
  Ansvarig personal: Johanna Borssén och Jaqueline Ede.

 • Körsbärsdalen
  Klasser: FB, FC och 1B
  Ansvarig personal: Emelie Thorsén och Tony Andreasson.

 • Västerhaga
  Klasser: 3A, 3B, 3D, årskurs 4, 5 och 6.
  Ansvarig personal: Carina Sandberg och Madeleine Johansson

 • Mysak
  Klasser: 2A, 2B, 2C och 3C
  Ansvarig personal: Patrick Johansson, Anna-Karin Andersson.och Lucienne Adolfsson Lezoma

Vi arbetar gemensamt utifrån vårt årshjul och vi använder oss av Tempus som närvarosystem.

En dag på fritidshemmet:

06:00 - Fritidshemmet öppnar på Körsbärsdalen

07:15-07:40 - Frukost i matsalen

08:00 - Skolan börjar

13:15 - Fritidsbarnen kommer

13:30 - Mellanmål Rosengården

13:40 - Mellanmål Körsbärsdalen

14:00 - Mellanmål Snickeboa

14:05 - Mellanmål Björngrottan

14:25 - Mellanmål Mysak

14:30 - Mellanmål Västerhaga

17:00 - Avdelningarna slås ihop och barnen vistas på Körsbärsdalen

18:00 - Fritidshemmet stänger


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00