Kontakta Ljungskileskolan

Rektor F-3
Paula Sandahl
Telefon 0522-69 56 52

Rektor 4-6
Helena Zell
Telefon 0522-69 51 19

Administratör
Jonatan Robertsson
Telefon 0522-69 71 51

Vikariesamordnare
Madeleine Edlund
Telefon 0522-69 75 41

Adress
Hälle lider 11, 459 32 Ljungskile

Fritidshem

Rosengården
Telefon 0721-46 25 01

Snickeboa
Telefon
0721-46 26 17 (klass FC + 1C)
Telefon 0720-83 77 56 (klass 2C)

Körsbärsdalen
Telefon 0721-46 25 00

Björngrottan
Telefon 0721-46 25 02

Mysak
Telefon
0722-03 30 83

Västerhaga
Telefon 0721-46 25 03

Elevhälsa

Skolsköterska
Linnea Nordqvist
Telefon 0522-69 75 16

Skolläkare
Bokas efter överenskommelse med skolsköterskan

Skolkurator
Karolin Ekmekçi
Telefon 0522-69 53 13

Specialpedagog
Petra Andersson
Telefon 0522-69 79 19

Speciallärare F-3
Anna Agneman

Speciallärare 4-6
Martina Ekström

Elisabet Stille

Skolkök

Kock
Jenny Gadd
Telefon 0522-69 53 43

Vaktmästare

Eva Wall
Telefon 0522-69 51 08

Jesper Lindén
Telefon 0522-69 65 63