Om skolan

På Ljungskileskolan finns goda möjligheter till naturupplevelser i lärandet. På skolan arbetar 60 pedagoger i arbetslag knutna till barngrupperna. Vi arbetar med ett formativt arbetssätt och vi tror att god kunskapsutveckling grundar sig i tydliga mål, god lektionsstruktur och regelbunden återkoppling på elevernas arbete.

För oss är det viktigt att både elever och vuxna känner glädje och trygghet när de kommer till skolan. Det vill vi skapa genom positiva förväntningar, forum att mötas och en arbetsmiljö där vi trivs tillsammans! Våra elevenkäter visar att barnen trivs på skolan och är trygga med de vuxna.

På skolan har vi två pedagoghundar i tjänst. Ta gärna del av vårt dagliga arbete genom att följa oss på vår instagramsida.

Allergier

På skolan råder förbud mot nötter, mandel, ägg (även i bakat och lagat) samt parfymerade produkter av hänsyn till både elever och personal.

Förslag på sidor