Lungskileskolans logotyp

På Ljungskileskolan finns goda möjligheter till naturupplevelser i lärandet. På skolan arbetar 60 pedagoger i arbetslag knutna till barngrupperna. Vi arbetar med ett formativt arbetssätt och vi tror att god kunskapsutveckling grundar sig i tydliga mål, god lektionsstruktur och regelbunden återkoppling på elevernas arbete.

För oss är det viktigt att både elever och vuxna känner glädje och trygghet när de kommer till skolan. Det vill vi skapa genom positiva förväntningar, forum att mötas och en arbetsmiljö där vi trivs tillsammans! Våra elevenkäter visar att barnen trivs på skolan och är trygga med de vuxna.

På skolan har vi pedagoghundar i tjänst.

Följ oss gärna på Instagram och Youtube.

Förväntningar och förhållningssätt på Ljungskileskolan

Av oss som personal kan ni förvänta er att vi

Av dig som elev förväntar vi oss att du

Av dig som förälder förväntar vi oss att du

Tillsammans gör vi vårt bästa för att alla på skolan ska trivas.

 

Ljungskileskolans fritidshem årshjul 23-24

Fritidshem

Välkommen till Ljungskileskolans fritidshem! Vi har för närvarande cirka 235 barn inskrivna på fritidshemmet fördelat på sex fritidsavdelningar.

Vi arbetar gemensamt utifrån ett gemensamt årshjul. Vårt årshjul presenterar våra fem arbetsområden för läsåret 2023/2024.

Utöver dessa fem områden arbetar vi kontinuerligt med gemenskap och elevinflytande.

Vi använder Edlevo som närvarosystem.

06:00 - Fritidshemmet öppnar på Körsbärsdalen
07:15 - 07:40 - Frukost i matsalen
08:00 - Skolan börjar
13:15 - Fritidsbarnen kommer
13:40 - Mellanmål Körsbärsdalen
13:50 - Mellanmål Rosengården
14:00 - Mellanmål Snickeboa
14:15 - Mellanmål Björngrottan
14:25 - Mellanmål Mysak
14:35 - Mellanmål Västerhaga
17:00 - Avdelningarna slås ihop och barnen vistas på Körsbärsdalen
18:00 - Fritidshemmet stänger