Fritidshem

Välkommen till Ljungskileskolans fritidshem! Vi har för närvarande cirka 235 barn inskrivna på fritidshemmet fördelat på sex fritidsavdelningar.

Vi arbetar gemensamt utifrån vårt årshjul. Vårt årshjul presenterar våra fem arbetsområden för läsåret 2022/2023. Utöver dessa fem områden arbetar vi kontinuerligt med gemenskap och elevinflytande.

Vi använder Edlevo som närvarosystem.


Årshjulet för Ljungskileskolans fritidshem för läsår 22-23

En dag på fritidshemmet

06:00 - Fritidshemmet öppnar på Körsbärsdalen

07:15 - 07:40 - Frukost i matsalen

08:00 - Skolan börjar

13:15 - Fritidsbarnen kommer

13:40 - Mellanmål Körsbärsdalen

13:50 - Mellanmål Rosengården

14:00 - Mellanmål Snickeboa

14:15 - Mellanmål Björngrottan

14:25 - Mellanmål Mysak

14:35 - Mellanmål Västerhaga

17:00 - Avdelningarna slås ihop och barnen vistas på Körsbärsdalen

18:00 - Fritidshemmet stänger

Förslag på sidor