Kontakta Ljungskileskolan

Rektor F-3
Paula Sandahl
Telefon 0522-69 56 52

Rektor 4-6
Helena Zell
Telefon 0522-69 51 19

Administratör
Jonatan Robertsson
Telefon 0522-69 71 51

Vikariesamordnare
Madeleine Edlund
Telefon 0522-69 75 41

Specialpedagog
Linda Olsén Wadenhov
Telefon 0522-69 79 19

Skolsköterska
Linnea Nordqvist
Telefon 0522-69 75 16

Skolkurator
Karolin Ekmekçi
Telefon 0522-69 53 13

Adress
Hälle lider 11, 459 32 Ljungskile

Elevhälsa

Skolsköterska
Linnea Nordqvist
Telefon 0522-69 75 16

Skolläkare
Bokas efter överenskommelse med skolsköterskan

Skolkurator
Karolin Ekmekçi
Telefon 0522-69 53 13

Specialpedagog
Linda Olsén Wadenhov
Telefon 0522-69 79 19

Speciallärare F-3
Anna Agneman

Speciallärare 4-6
Martina Ekström

Arbetslag

Lag Blå

Klasslärare FA: Jenny Olsson
Klasslärare FB: Pernilla Eldborn
Klasslärare FC: Carl Wanglöf
Förskollärare: Rosita Ferm
Resurs: Elisabeth Andersson

Lag Gul

Telefon arbetslag: 0721-462615
Klasslärare 1A: Emma Mäsak
Klasslärare 1B: Hanna Svanberg
Klasslärare 1C: Helena Olsson

Lag Röd

Telefon arbetslag: 0720-837756
Klasslärare 2C: Anna Olsson och Sissela Hultgren
Klasslärare 3A, 3B: Anne-Lie Norberg och Therese Johansson

Lag Grön

Telefon arbetslag: 0721-462614
Klasslärare 2A: Rose-Marie Carlsson
Klasslärare 2B: Malene Bäckrud
Klasslärare 3C: Karin Widegren
Klasslärare 3D: Tina-Marie Waldetoft

Lag 4

Telefon arbetslag: 0722-091138
Klasslärare 4A: Ulrika Billgren
Klasslärare 4B: Lina Karlén
Klasslärare 4C: Sofia Ekström
Slöjdlärare textil: Monika Blomdahl
Lärarassistent: Krister Jacobsson

Lag 5

Telefon arbetslag: 0722-091447
Klasslärare 5A: Lena Grenhage
Klasslärare 5B: Maria Stawreberg
Klasslärare 5C: Ragnhild Ose
Klasslärare 5D: Anna Björk
Resurspedagog: Marie Johnsson
Slöjdlärare trä- och metall: Fredrik Larsson
Idrottslärare: Ivan Vitus

Lag 6

Telefon arbetslag: 0722-091467
Klasslärare 6A: Annie Dosé
Klasslärare 6B: Patrik Björk
Klasslärare 6C: Ulrika Tartagni, Linda Hallman Blad
Klasslärare 6D: Linda Antonsson
Elevassistenter: Jessica Eldborn och Madeleine Edlund

Resursteamet

Speciallärare 4-6: Martina Ekström
Resurspedagoger: Elisabet Stille, Maja Sölsnaes och Marie Johnsson
Lärarassistent: Krister Jacobsson
Elevassistent: Jessica Eldborn

Fritidshem

Björngrottan
Klasser: 2A och 2B.
Personal: Ann-Charlotte Fredriksson, Madeleine Johansson och Sarah Thorsén
Telefon 0721-46 25 02

 

Körsbärsdalen
Klasser: FB och 1B.
Personal: Lucienne Adolfsson, Maria Thorsén och Lorik Ramosaj
Telefon 0721-46 25 00


Mysak
Klasser: 3A och 3B.
Personal: Emelie Pedersen och Andreas Österberg
Telefon
0722-03 30 83


Rosengården
Klasser: FA och 1A.
Personal: Malin Lillskog, Emelie Thorsén och Gunilla Muggerud
Telefon 0721-46 25 01


Snickeboa
Klasser: FC, 1C och 2C.
Personal: Anna-Karin Andersson och Tony Andreasson
Telefon 0721-46 26 17 (FC + 1C), 0720-83 77 56 (2C)


Västerhaga
Klasser: 3C, 3D, årskurs 4, 5 och 6.
Personal: Carina Sandberg
Telefon 0721-46 25 03

Skolkök

Måltidsbiträde
Marcus Forsberg
Telefon 0522-69 53 43

Vaktmästare

Jesper Lindén
Telefon 0522-69 65 63

Christopher Tellander
Telefon 0522-69 51 08

Förslag på sidor