Skolutveckling

Ljungskileskolan logotyp - En vit båt seglar på ett blått hav med fjället och grön skog bakom. Bilden är rund och har texten Ljungskileskolan ovanför. 

Förväntningar och förhållningssätt på Ljungskileskolan

 

Av oss som personal kan ni förvänta er att vi

 • möter alla barn och vuxna med hänsyn, vänlighet och respekt
 • skapar trygghet och trivsel för barnen både inne och ute
 • bemöter barnen utifrån individuella behov
 • uppmuntrar artighet, vänlighet och ett gott uppförande
 • som vuxna är goda förebilder
 • strävar efter att alla barn ska känna ”jag kan, jag vill, jag duger”
 • uppmärksammar och agerar vid konflikter, trakasserier och kränkande behandling
 • samarbetar med föräldrar för att stötta eleven

 

Av dig som elev förväntar vi oss att du

 • möter alla barn och vuxna med hänsyn, vänlighet och respekt
 • använder ett vårdat språk
 • inte utsätter barn eller vuxna för obehag eller kränkande behandling
 • kommer i tid och har med rätt material/utrustning
 • sköter egna arbetsuppgifter och läxor
 • följer skolans regler och är rädd om skolans saker, te x böcker och datorer.
 • Vi önskar att du som elev känner att du kan berätta för en vuxen på skolan om du eller andra utsätts för trakasserier eller kränkande behandling.

 

Av dig som förälder förväntar vi oss att du

 • samarbetar med personalen för att stötta ditt barn. I första hand vänder du dig till klassläraren
 • hjälper ditt barn att passa tiden
 • ser till att ditt barn kommer utvilat till skolan
 • ser till att ditt barn äter frukost för att orka med förmiddagen
 • tar del av ditt barns skolvardag, läxor och information på Unikum
 • meddelar personal om du uppmärksammar att barn på skolan utsätts för kränkande behandling
 • undviker att ta ledigt för ditt barn under terminen, ledighet planeras i första hand till loven
 • att lämna av ert barn på anvisad plats och under säkra förhållanden.


Tillsammans gör vi vårt bästa för att alla på skolan ska trivas.

Förslag på sidor