Skolutveckling

Värdegrunden på Ljungskileskolan

Skolans gemensamma plattform för värdegrund:

Alla är lika mycket värda

Därför har alla rätt att vara som man är.
Därför lyssnar vi på varandra.
Därför får man tänka och känna vad man vill, men inte säga och göra vad man vill.

Alla har rätt till kunskap

Därför ska vi ha arbetsro.
Därför ska vi vara rädda om egna och andras saker.
Därför ska vi hjälpas åt och göra vårt bästa.

Alla har rätt att känna sig trygga

Därför ska vi vara rädda om varandra.
Därför får man inte utsätta sig själv och andra för fara.
Därför lämnar vi ingen utanför.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00