Toggle navigation

Elevråd

Varje måndag finns möjlighet för alla elever att ha klassråd ihop med klassföreståndare. Här diskuteras veckan, vad som händer framöver, särskilda frågor som är angelägna hos eleverna. Härifrån tar man med sig frågor som klassen har till elevrådet.

Varje klass har representanter som deltar i elevrådsmötet tillsammans med lärare, socialpedagog och skolvärd. Elevrådet träffas en gång i månaden och här diskuteras frågor som är viktiga ur ett elevperspektiv. Andra typer av ansvar förmedlas ut från skolledningen för ökad delaktighet bland eleverna i skolans utveckling.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00