Föräldraråd

Föräldrarådet är ett forum för att öka föräldrainflytandet på skolan. Här ges föräldrar möjlighet att påverka sitt barns skolmiljö och få reda på vad som händer på skolan.

Vanligtvis ses föräldrarådet någon gång per termin digitalt via Teams och förhoppningen är att ha med vårdnadshavare från varje klass.

Om du vill vara med i föräldrarådet, kontakta antingen rektor Linda Ek (linda.ek@uddevalla.se) eller biträdande rektor Mikael Holm (mikael.holm@uddevalla.se).

Förslag på sidor