Hämtning och lämning

Elever som åker skolskjuts har av- och påstigning vid busshållplatserna vid riksväg 44 eller Hampvägen. Elever som får skjuts med föräldrar i personbilar släpps av och hämtas vid någon av parkeringarna. Tänk på att köra försiktigt, det kan bli trångt på morgonen och många elever i rörelse.

Moped- och cykelåkning inom skolans område är förbjudet.

Det är många barn på skolgården ända fram till fritids stänger klockan 18.00. Det finns bra parkeringsmöjligheter vid infarterna för er som cyklar eller åker moppe till skolan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00