Toggle navigation

Ordningsregler

Barn på Norgården

På Norgården arbetar elever och personal gemensamt fram våra ordningsregler. Detta görs i början av varje läsår. Vårt mål är att alla ska trivas och känna sig trygga på skolan samt att man ska veta vart man vänder sig om problem uppstår.

Läs F-6 ordningsregler

Läs 7-9 ordningsregler


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00