Fritids

Fritidshemmet Paletten

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

Förutsättningar för att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.

Det innebär att innehållet i verksamheten kommer att variera beroende på barnens erfarenheter, situation, intressen, skolans inriktning eller närmiljöns resurser.

Vi är uppdelade på fyra avdelningar:

  • Pastellen för förskoleklass a och klass 1a
  • Akvarellen för förskoleklass b och klass 1b
  • Regnbågen för klass 2a och 3a
  • Norrskenet för klass 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6b

Kontakt

Öppettider

06.00-18.00 Avdelningarna har gemensam öppning på Pastellen 06.00-06:45. 

6.45-7.15 är Akvarellen öppen så fb, 1b, 3b, 4b, 5b och 6b kan gå in denna vägen.

7.15 serveras frukost i matsalen.

På eftermiddagen håller vi ytterdörrarna öppna till klockan 16.45. Det innebär att du som förälder hämtar ditt barn på fritidsavdelningen innan detta klockslag. Efter 16.45 är endast Pastellens ingång öppen.

Vi har gemensam stängning (16.45-18.00), då är bara Pastellens ingång öppen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00