Toggle navigation

Internationellt samarbete

Norgårdenskolan har än en gång blivit beviljade pengar att delta i europeiskt samarbete, Erasmus +, tillsammans med skolor från

  • Bulgarien,
  • Grekland,
  • Nederländerna och
  • Island.

Vårt projekt heter ”Living in a challenging world” och handlar om mänskliga rättigheter och hur vi kan rusta våra elever att bli goda europeiska medborgare. Europeiska skolor står för en utmaning när det gäller att hantera en ökad mångfald. Detta orsakar konflikter relaterade till intolerans och social utslagning i våra skolor men också i samhället. Ett av projektets mål är därför att genomföra aktiviteter som främjar tolerans och förståelse för andra kulturer och att vi alla är lika mycket värda oavsett var vi är födda.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00