Tidigare projekt

Erasmus

Norgårdenskolan har lång erfarenhet av internationella projekt och under de senaste åtta åren har många elever fått möjligheten att åka utomlands och bo i värdfamiljer och skapa nya kontakter runt om i världen.

Just nu har vi avslutat Erasmusprojektet ”It´s my life, It´s my choice” som handlar om ivsstil och hälsa, projektet har pågått under åren 2014-2017. Projektet riktar sig till eleverna på högstadiet i åldersgruppen 13-16 år.

Här kan ni se redovisningen av projektet

Internationella utbytens betydelse för språkutveckling, studieresultat och personlig utveckling är något som vi på Norgårdenskolan ser som en viktig faktor för att lyckas i sin skolgång och i framtidens samhälle.

Många elever i grundskolan har goda språkkunskaper men får i väldigt liten utsträckning möjlighet att praktisera denna, därför tror vi stenhårt på devisen ”Learning by doing” och det är en av de största anledningarna till att vi deltar i detta projekt. Barn och ungdomar
behöver goda förutsättningar att vara flexibla och möjligheten till nternationella utbyten kan bidra till att skapa ett försprång i deras fortsatta studier. Skolan har ett stort ansvar att ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt för framtiden och detta är en del av
vårt bidrag i denna strävan!

Erasmuselever

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00