Toggle navigation

En hälsning från Uganda

"Greeting from my staff and the students at school.

There are photos of the claas room we want to put up when we get funds for it and photos of students getting their lunch. Their is increase in the number at school and the feeding program your helping us with is such a great help.

Greetings to your students, teachers and your family. / Abbey"

Vi har med våra senaste donationer hjälpt till att ge elever gratis lunch för att kunna fokusera på skolan. Detta har gjort att elevantalet har ökat på skolan och man har blivit tvungen att bygga ut. Vi har även bidragit till utbyggnaden vilket vi är otroligt stolta över. Se bilder nedan för att följa arbetet.

 

Ett byggfundament i Uganda

Före arbetet drar igång

Bygnation Uganda

Pågående arbete

 

 

I bilderna kan vi se grunden till det första nya klassrummet som har byggts för att klara av det ökade elevantalet. Elevantalet har ökat för att våra bidrag har använts för att skolan ska kunna servera gratis lunch till sina elever något som man tidigare inte klarat av rent ekonomiskt. Bilden här ovan som visar det pågående arbetet visar helt enkelt hur långt man kommit med sitt nya klassrum, helt finansierat av våra donationer. Utan vår hjälp hade inget av detta varit möjligt. Det är extremt roligt för oss att se att med relativt små medel för oss kan man skapa väldigt fina situationer för elever och människor som har det sämre ställt.

"We are really very grateful and we thank God for your good hearts you have!"

 

Elever i Uganda äter lunch

Här äter några elever sin gratislunch

Elever i matkö

Elever som hämtar mat

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00