Toggle navigation

Julhälsning från Uganda

Två klassrum har renoverats på Kasana Junior School

Två klassrum har renoverats på Kasana Junior School

Under flera år har Norgårdenskolan haft en vänskola, Kasana Junior School i Uganda. Tack vare detta samarbete har skolan i Uganda nu bland annat rent dricksvatten och skolmat till eleverna.

Två klassrum har renoverats på Kasana Junior School.

Eleverna i årskurs 7-9 på Norgårdenskolan har utfört arbetsuppgifter i sitt hem och de föräldrar som vill har kunnat betala en slant för detta. Pengarna har sedan skickats till Kasana Junior School, som har sammanlagt 375 elever i åldrarna fyra till sexton år.

- Skolans rektor och lärare säger nu att det finns hopp för framtiden. Det är fantastiskt, man blir varm av att höra detta. Det är också bra för våra elever på Norgårdenskolan att se att en liten insats kan betyda så mycket, säger Helena Hibell, lärare på Norgårdenskolan.

Kasana Junior School har under året fått låsbara dörrar och fönster och två klassrum har renoverats. Alla elever på skolan har i år kunnat skriva examensprov eftersom de haft råd att köpa in papper att skriva ut på, vilket inte varit möjligt tidigare. En del av pengarna har också gått till skolmat under examensveckan. Under tidigare år har skolan också fått tillgång till rinnande dricksvatten.

Eleverna i Uddevalla har kontakt med eleverna på vänskolan i Uganda via Skype. På så sätt har de fått följa med varandra på rundvandring på respektive skola och engagemanget från alla medverkande elever är stort.

- Det är nyttigt för våra elever att se vilken stor skillnad det är i levnadsförhållanden, skolan i Uganda är väldigt primitiv. Men det är fantastiskt att se den glädje som samarbetet skapar från båda håll, säger Helena Hibell.

Norgårdenskolan och Kasana Junior School har haft ett samarbete sedan 2011.

 

Låsbara fönster och dörrar monteras

Låsbara fönster och dörrar monteras


Elevernas julhälsning till Norgårdenskolan

Elevernas julhälsning till Norgårdenskolan

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00