Toggle navigation

Senaste rapporten

Här nedan kommer det finnas tillgång till de senaste rapporterna allt eftersom i sänder ner mer hjälp så får vi en rapport på vad pengar och resurser går till! Väldigt spännande att följa detta!

De senaste rapporterna:

Mars 2019

Augusti/September 2019

Januari/Februari 2020

April 2020

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00