Om Norgårdenskolan

Solen lyser över Norgårdenskolans gård

Norgårdenskolan är en högstadieskola med cirka 480 elever belägen i västra Uddevalla i området Herrestad, i närheten av Torp köpcentrum. På högstadiet finns förutom 18 klasser i årskurserna 7-9 även en särskild undervisningsgrupp, Flexgrupppen, och på skolområdet finns även verksamheterna Norgården anpassad grundskola och Bryggan. Skolans personal är organiserad i fyra arbetslag: arbetslag 7, arbetslag 8, arbetslag 9 och arbetslag Flex.

Skolområdet består av fyra hus: A-huset där den anpassade grundskolan håller till, B-huset där Bryggan har hemvist och C-huset, samt det övre D-huset, där högstadiet går.

På skolan finns elevhälsopersonal, där skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagoger, studie- och yrkesvägledare samt rektor och biträdande rektor finns representerade. Ytterligare kompetenser finns att tillgå i Centrala elevhälsan.

Norgårdenskolan

Förslag på sidor