Skolutveckling

Elever målar

Vision: Norgårdenskolan F-9, en kunskapsförmedlare i världsklass

På Norgårdenskolan utbildar vi för en hållbar framtid. Genom att främja olikheter skapar vi förutsättningar för våra världsmedborgare. Vi är en skola för alla och vi ser elevers olikheter som en tillgång. I vår skola frambringar vi ett rikt lärande som berör och där alla elever inkluderas utifrån sina specifika behov.

Genom en tryggad kunskapsförmedling ingjuter vi mod hos våra elever. Mod att tro på sin unika förmåga och den egna kraften att påverka sin morgondag. Värdegrunden lyser över vårt dagliga arbete där vi finner inspiration i medmänsklighet, allas lika värde, gemenskap, generositet, öppenhet och glädje. Vi ser inflytande som en kraftfull tillgång då det stärker elevens nyfikenhet, förmåga att ta eget ansvar och lust att lära.

I vårt arbete med att vägleda oss själva och våra elever värdesätter vi profession, medarbetarskap och samarbete. På så vis har elever, skolpersonal och föräldrar tillit till varandra.

Vi är tillsammans i resan mot målet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00