Toggle navigation

Stöd, hälsa och trygghet

Elev

 Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av stöd kan ha
fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden.

Det är viktigt att du känner dig trygg både i skolan och på fritiden. För att klara av skolarbetet behöver du studiero. I Uddevalla kommuns skolor ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Vi arbetar förebyggande för att skapa god trivsel och har tydliga planer för vad som ska hända när problem uppstår.

Elever som har särskilda behov ska få snabb hjälp. På skolan finns sjuksköterska socialpedagog och kurator. Vi har också läkare och psykolog kopplad till skolan.

En god skolmiljö kräver också ett bra samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna. Tveka inte att kontakta oss om det är något problem.

  

Elevhälsa F-9

Skolsköterskor F-6
Katarina Eriksson
Onsdagar och torsdagar.
Telefon 0522-697264
 
Kristin Lundqvist
Tisdagar.
Telefon 0522-695844

Skolsköterska 7-9
Kina Lorentzon Klang
Telefon 0522-69 71 11

Skolkurator F-6
Cecilia Bäck
Telefon 0522- 69 74 55

Skolkurator 7-9
Ulrika Niklasson
Telefon 0522-69 72 71

Socialpedagog 7-9
Besart Sadiku

Telefon 0522-69 58 57

Mikaela Brandqvist
Telefon 0522-69 80 96

Nicole Koludrovic
Telefon 0522-69 80 97

Specialpedagog F-9
Maria Andersson
telefon 0522-69 69 70

Specialpedagog F-9
Annika Torgilsman
Telefon 0522-69 75 13

Specialpedagog grundsärskola
Jenny Jönsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00