Elev och förälder

Förälder och elev

Blanketter och e-tjänster

Grundskolans blanketter/e-tjänster för exempelvis

  • skolskjuts
  • ledighetsansökan
  • modersmålsundervisning
  • särskild kost

hittar du här »

Edlevo

Edlevo är grundskolans och fritidshemmens app/webbtjänst för frånvaroanmälan och schema. Appen laddas ner från App Store eller Google Play

Till Edlevo »
Läs mer om Edlevo »

Unikum

Unikum är ett hjälpmedel för att stödja samarbetet mellan elev, vårdnadshavare och lärare. Unikum används vid förberedelser inför utvecklingssamtal och är ett stöd för reflektion kring lärandet kopplat till mål och dokumentation. Du som förälder kan enkelt ta del av ditt barns lärande.

Till Unikum »
Läs mer om Unikum »

Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare

I vår e-tjänst kan du som vårdnadshavare

  • ansöka om plats i förskola, skola och fritids
  • lämna önskemål om skolbyte
  • lämna uppgifter om inkomst

Till e-tjänsten »

Google Workspace For Education

Google Suite erbjuder kostnadsfritt skolor ett antal molnbaserade verktyg som på olika sätt förenklar och förbättrar skolarbetet. Det är redskap för bland annat skapande av såväl texter som presentationer, hemsidor, mejl, kalender, blogg och egna hemsidor. Verktygen i Google Suite används i pedagogiskt syfte och för kommunikation och planering kring skolarbetet.

Läs mer om Google Suite »

Förslag på sidor