Elevråd

Demokrati handlar om rätten till kunskap, trygghet, information och att göra sin röst hörd. Vi vill att våra elever ska växa upp till ansvarstagande och kreativa människor med vårt samhälles demokratiska värderingar. I skolan ska också eleverna lära sig hur demokratin fungerar. Därför finns flera råd på skolan där eleverna kan komma till tals och ta upp skolgemensamma frågor. Med stigande ålder lär sig eleverna att sätta upp mål och ta ansvar för det egna arbetet.

  • Elevrådet består av två elever från varje årskurs. En gång i månaden samlas man till möte för att diskutera frågor som är viktiga för att Norrskolan ska vara en bra skola. Frågorna som tas upp är ofta olika förslag till förbättringar som man har med sig från klassråden.
  • I klassråden tränas och utvecklas demokratin och tilltron till den stärks när elevrådet
    lyckas genomföra sina idéer. Elevernas aktiva medverkan och ansvarstagande är en viktig uppgift att stimulera!
  • Matrådet består av elever i år 1-6. Matrådet träffas och tar upp frågor som handlar om
    skolmaten.

Förslag på sidor