Toggle navigation

Ordningsregler

Barn som gungar

1. Kom i tid
2. Ge varandra arbetsro
3. Använd ett vårdat språk
4. Mobiltelefoner är avstängda under skoltid
5. Det är inte tillåtet att skojbråka
6. Under skoldagen stannar du inom skolans område

Enligt svensk lag är det inte tillåtet att hota, använda våld, kränkande språk eller
utsätta någon för mobbing eller särbehandling.

Man får inte fotografera och/eller spela in andra personer inom skolans område utan tillstånd.

Skolan ersätter inte värdesaker och vi förutsätter att dessa lämnas hemma.

Om elev inte följer vår värdegrund och våra ordningsregler

Utifrån Likabehandlingsplanen kan Trygghetsgruppen kopplas in.

  • Tillsägelse
  • Enskilt samtal mellan elev och personal
  • Samtal med vårdnadshavare och personal
  • Möte med elev, vårdnadshavare och personal samt uppföljningsmöte
  • Möte med vårdnadshavare, personal och elevhälsoteam (kurator, specialpedagog och skolsköterska)
  • Elevvårdskonferens med rektor, vårdnadshavare, personal och elevhälsoteam
  • Vid allvarliga fall tar vi kontakt med socialtjänst och/eller polis