Schema

Eleverna börjar skoldagen klockan 8.20. År FSK-2 slutar klockan 13.20.
Eleverna i år 3-6 slutar mellan klockan 13.40-15.00.

Förslag på sidor