Om skolan och fritids

Organisation

Skolan har fyra arbetslag som leds av en arbetslagsledare:

  • Lagledare förskoleklass: Eva-Lena Nävergård
  • Lagledare fritids: Lisa Odén
  • Lagledare år 1-3: Maj-Lis Åhlander
  • Lagledare år 4-6: Sara Axelsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00