Om skolan och fritids

Skolan har cirka 350 elever från förskoleklass upp till och med skolår 6.
Norrskolan ligger i ett område med inflyttning. Totalt arbetar runt 50 personer på skolan. Utöver den pedagogiska personalen finns ett servicelag som består av personal i köket, personal som städar, vaktmästare samt fastighetsskötare. På skolan arbetar även elevhälsan som består av kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt rektor.

På yngrefritids fyra avdelningar går elever från förskoleklass till och med årskurs två. Från och med årskurs tre går eleverna på storfritids. Vi som arbetar på fritids är fritidspedagoger, förskollärare eller barnskötare.

Förslag på sidor